Aktuálne informácie

Oznam pre žiakov

MAKSÍK – matematická súťaž

 

 

 

 

 

MAKS – matematická súťaž

 

 • celoročná matematická súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ
 • súťaž má počas školského roka osem kôl so 4 úlohami, ktoré si vyberieš z piatich ponúknutých
 • súťažiť môžeš buď ako jednotlivec, alebo vo dvojici
 • štartovné pre jednotlivca je 10€
 • žiaci uhradia súťaž u p. uč. Eliašikovej najneskôr do 28. septembra (čím skôr, tým lepšie, aby mali dostatok času na riešenie), termín ukončenia I. kola je 4.10.2021
 • podrobnejšie informácie na https://maks.sk/  alebo u p.uč. Eliašikovej

Harmonogram obedov od 13.9.2021

Dôležitý oznam - 9.9.2021

Škola prešla do oranžovej fázy. Platia zvýšené protiepidemické opatrenia.

Čo nás čaká v najbližšom čase:

14.9.2021 - Fotografovanie prvákov

14.9.2021 - Triedne aktívy RZ - Informácie pre rodičov od riaditeľky školy a  triedneho učiteľa cez EDUPAGE (nie online)

21.9.2021  - Vrátiť vzdelávacie poukazy - do tohto termínu žiaci odovzdajú poukaz vedúcemu záujmového útvaru, ktorý si zvolili. Po odoslaní protokolu zriaďovateľovi už nebude možné poukaz prijať a zaradiť dieťa do krúžku. Neodovzdané poukazy do termínu prepadnú.

7.9. - 30.10.2021 - zberová súťaž starý mobil sem

do 21.9.2021  - odovzdať zástupkyniam RŠ balíček financií 50 €: 30 € poplatok RZ za každé dieťa,  20 € balíček: hygienické potreby, úrazové poistenie – Generali poisťovňa

28.9.2021       Odoslanie protokolu – vzdelávacie poukazy

 

Záujmové útvary - vzdelávacie poukazy

Ponuka záujmových útvarov na ZŠ Beňovského 1 v školskom roku 2021/2022 na vzdelávacie poukazy 

- vzdelávacie poukazy budú rozdané žiakom 10. a 13. 9.2021.

V prípade záujmu o návštevovanie záujmového útvaru v ZŠ Beňovského je potrebné priniesť poukaz učiteľovi alebo zástupkyniam riaditeľky do 21.9.2021.

 

Meno učiteľa

Názov záujmového útvaru

Cieľová skupina

Termín

Mgr. Marková

Prvá pomoc pre spolužiaka

1.-5.roč.

Utorok 14.15 – 15.45h

Mgr. Harvanová,PhD.

Tvorivé dielne:

výtvarno-umelecký

3.- 4.roč.

Utorok 14.00-15.30h

Mgr. Harvanová, PhD.

Redakčná rada šk. časopis

3.-9.roč.

Štvrtok 14.00-15.30h

PaedDr. Karovičová

Multimediálne vzdelávacie programy

2.-4.roč.

Pondelok

14.00-15.30h

Mgr. Jenčuráková

Hravé čítanie

2.-4.roč.

Utorok

14.00- 15.30

Mgr. Jenčuráková

Stroj času –

dejepisno-výtvarný

5.-9.roč.

Streda

14.00 – 15.30

Mgr. Poláková D.

Bedminton

5.-9. roč.

Štvrtok VT

14.00-15.30

Mgr. Mellová

Šachový krúžok

1.-4. roč.

Streda

14.00-15.30

Mgr. Cubjak

Florbal

7.-9.roč

Pondelok VT

14.00-15.30

Mgr. Cubjak

Stolný tenis

5.-9.roč.

Streda MT

14.00-15.30

Mgr. Kopčová

Spoznávanie prírody-turistický

4.-8.roč.

Streda

14.00-15.30

Mgr. Harvanová

Prírodovedný

5.-9.roč.

Utorok

14.00-15.30

Mgr. Šaškovičová

Tvorivé dielne

výtvarno-umelecký

1.-2.roč.

 

Streda

14.00-15.30

Mgr. Poláková K.

Show Dance

1.-2.roč.

Štvrtok MT

14.00-15.30

 

OZNAM - vyučovanie od 9.9.2021

Od 9.9.2021 začína vyučovanie podľa riadneho rozvrhu.

Žiaci 1. ročníka sa učia 4 vyučovacie hodiny v dňoch 9. a 10.9.2021.

Harmonogram obedov – 9.9.2021

obed 11:30 do 12:00 hI.A – R1, I.B – R2, I.C - R3, I.D – R4 – po obede pokračuje ŠKD

obed 12:05 do 12:35 hII.A – R1, II.B – R2, IV.B – R4 – po obede pokračuje ŠKD;  IX.A (skupina, ktorá má 5. hodinu TECH) – S4

obed 12:35 do 13:05 hII.C – R1, II.D – R2, III.A – R4, IV.A – R3 - po obede pokračuje ŠKD

VII.A 1/2 – S3; IX.A 1/2 – S4

obed 13:05 do 13:30 hIII.C – R2, III.D – R1, III.B – R4,  IV.C – R3 – pokračuje ŠKD

obed 13:30 do 14:00 hV.A – R1 (7 stolov); V.B – R2 (6 stolov), VI.A – R3 (5 stolov); VI.B – R4 (5 stolov), VII.B – R3 (10 žiakov – stoly 6, 7) a R2 (stôl 7), VII.B – S3; VIII.A – S2, S4; VIII.B – R4 (stoly 6,7)

 

Harmonogram obedov – 10.9.2021

obed 11:30 do 12:00 hI.A – R1, I.B – R2, I.C - R3, I.D – R4 – po obede pokračuje ŠKD

obed 11:40 do 12:05 hII.A – S3, S4

obed 12:05 do 12:35 hII.C -  R1, II.B – R2, II.D – R4, IV.C – R3, – po obede pokračuje ŠKD;  

obed 12:35 do 13:05 hIII.D – R2, III.B – R3, III.C – S3, S4 - po obede pokračuje ŠKD;

V.A – R1; V.B – S3,4; VII.B chlapci – R2 (stoly 6,7), VI.B – R4,  

obed 13:05 do 13:30 hIII.A – R4,  IV.A – S3, 4,  IV.B – R1 – pokračuje ŠKD

obed 13:30 do 14:00 h VII.A – R1 (5 stolov); VII.B dievčatá- R1 (stoly 6, 7), VIII.A  – R2 (4 stoly), VI.A – R3 (5 stolov); VIII.B – R4 (5 stolov), IX.A – S3, 4

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA - 8.9.2021 - streda

Deň blokového vyučovania: Osobnostný a sociálny rozvoj

2. – 4. ročník – 1. – 4. vyučovacie hodiny -  8:00 do 11:45 h

obed 11:00 do 11:30 h – obed: IV.C –R4, I.B – R3, I.C – R2, I.D – R1 - pokračuje ŠKD, II.B – S3, S4 – pokračuje hodina s lektorom od 11:55 – do 12:40 h a potom ŠKD

obed 11:30 do 12:00 h – IV.B - R4, III.C – R3, II.C – R2, II.D – R1, IV.A – S3,S4  – pokračuje ŠKD

obed 12:00 do 12:30 h – III.A – R4, III.B – R3, I.A – R2, II.B – R1, III.D – S3, S4 pokračuje ŠKD

Zodp.: Mgr. Mellová

 

Deň blokového vyučovania: Osobnostný a sociálny rozvoj

5. – 6. ročník – 1. – 5. vyučovacia hodiny -  8:00 do 12:40 h

7. – 9. ročník – 1. – 6. vyučovacie hodiny -  8:00 do 13:30 h

Obed:

12:45 – 13:15 h – V.A – R1, V.B – R2, VI.A – S3, S4, VI.B – R3 – stoly 1 až 5,

13:30 – 14:00 h – VIII.A – R4, VIII.B – S3,S4, IX.A – R1, VII.A – R3 – stoly 1 až 4, VII.B – R2 – stoly 5 až 7

Zodp.: Mgr. Breierová

Workshop – vzťahy v triede – V.B  – 2. a 3. hodina

Zodp.: Mgr. Kodrlíková + triedni učitelia v uvedených triedach

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

- je v prevádzke 2.9.2021 od 11:00 do 16:00 h.

Od 3.9.2021 je ŠKD v prevádzke nasledovne:

- od 6:30 h do 7:20 h - ranný ŠKD

- po poslednej vyučovacej hodine do 15:30 h16:00 h - činnosť v triedach

- od 15:30 h, resp. 16:00 h do 17:00 h - zberný ŠKD

Dieťa zákonný zástupca do ŠKD prihlásil v prihlasovaní cez edupage v mesiaci jún 2021. Dieťa vo štvrtok 2.9.2021 dostane aj papierovú prihlášku, ktorú zákonný zástupca vyplní a v čo najkratšom čase doručí do školy, najlepšie 3.9.2021.

Platbu za ŠKD - v nezmenenej výške 22 € - treba vykonať na účet SK38 0200 0000 0016 3411 9657 s variabilným symbolom dieťaťa.

Organizácia ŠKD v oddeleniach:

1. oddelenie I.A - Mgr. Koščová Petra

2. oddelenie I.B -  Bc. Homzová Marta

3. oddelenie I.C - Mgr. Adamiček Martina

4. oddelenie I.D - Mgr. Števková Martina

5. oddelenie II.A + II.C - zastupovaný

6. oddelenie II.B + II.C -  Mgr. Sofia Dolinská

7. oddelenie II.D + II.C - Mgr. Jarmila Cibulová

8. oddelenie III.A - Mgr. Art. Miroslava Michalková

9. oddelenie III.B + III.C - Mgr. Veronika Cichová 

10.oddelenie III.D + III.C - Bc. Hlásna Lucia

11. oddelenie IV.A + IV.C - Bibána Šramatyová

12. oddelenie IV.B + IV.C - Mgr. Mária Adamíková

Pomôcky pre žiakov I. stupňa - na školský rok 2021/2022

1. ročník

Pomôcky v hodnote 33,- € sú pre žiakov objednané a rodičia ich zaplatia v septembri 2021. Je to štartovací balíček.

Školské pomôcky v hodnote 33,- €:

Názov tovaru

Počet kusov

Pravítko 20 cm

1

Výkres na kreslenie a rysovanie, A4, 190/200 g /25 ks

2

Farby vodové guľaté / 12 ks

1

Štetec guľatý - č. 8

1

Štetec plochý - č. 12

1

Modelovacia hmota 100 g / 6 farieb

1

Zošit 440, A4 čistý, 40 l., travel/relax

1

Blok farebných papierov A4, 10 list./ 80 gr.

1

Zošit 511, A5 s pomoc. linaj. (20 mm), 10 l., bodky - zelené 2019

4

Zošit 512, A5 linajkový (16 mm), 10 l. - T-Rex 2019

3

Zošit 513, A5 linajkový (12 mm), 10 l., zviera - líška 2019

3

Paleta maliarska plastová

1

Temperové farby 12ml / 6ks

1

Výkres A3 - 10ks

1

Stabilo ceruzka Easygraph Jumbo HB pre pravákov

2

Obal na zošit PVC A4, priehľadný, 200 mic.

5

Obal na zošit PVC A5, priehľadný, 200 mic.

3

Nožnice detské 13 cm - mix farieb

1

Lepidlo tyčinka d.rect / 22 g

2

Taška Ševt

1

Staedtler Farbičky trojhranné / 12 ks

1

Štetec guľatý - č. 6

1

Štetec plochý  - č. 8

1

Školské hodiny pre žiaka (z tvrdého papiera)

1

Spolu v €

33 €


2. ročník

Slovenský jazyk a literatúra: č. 512 – 5 ks (môžu používať aj zošity s pomocnou linajkou z 1.ročníka )

Matematika: č. 523 – 3ks, č. 420 (A4 veľký bez linajok + podložka) – 1 ks

Prvouka: č. 420 (A4 veľký bez linajok ) – 1ks + podložka

Anglický jazyk: č. 523e- 2ks

Hudobná výchova: notový zošit

Náboženská výchova: linajkový zošit A5 – č. 513

Telesná výchova: tričko, krátke nohavice, tepláky, mikina, tenisky, ponožky, švihadlo- dať do vrecúška

Výtvarná výchova: vodové a temperové farby, štetce: okrúhle- tenší, hrubší (vodové farby), ploché - tenký, hrubý (temperové farby), obrus (iba na svoju časť lavice), nádoba na vodu (väčšia), paleta, ochranné oblečenie, voskovky (väčšie), plastelína, nožnice, lepidlo ( väčšie v tube ), handrička – dať do podpísanej krabice

Pomôcky: slovník na domáce úlohy – 1ks, 2 modré perá (nie guľôčkové), farebné perá – červené, zelené, 2 ceruzky (trojhranné), farbičky, guma, strúhadlo, krátke pravítko, prezuvky

 

3. ročník

Slovenský jazyk a literatúra: č. 523 – 7 ks

Matematika: č. 524 – 3 ks, č. 420 (A4 veľký  bez linajok + linajková podložka) – 1 ks, č. 5110 (štvorčekový) – 1 ks

Prírodoveda: č. 420 (A4 veľký bez linajok + linajková podložka) – 1 ks

Vlastiveda: č. 420 (A4 veľký bez linajok + linajková podložka) – 1 ks

Anglický jazyk: č. 523 – 3 ks              

Hudobná výchova: notový zošit

Náboženská výchova: č. 513 (linajkový zošit A5) – 1 ks

Telesná výchova: tričko, krátke (trojštvrťové) nohavice, tepláky, mikina, tenisky, ponožky, švihadlo – dať do vrecúška

Výtvarná výchovavýkresy (10 veľkých + 20 malých), vodové a temperové (väčšie) farby, štetce (okrúhle na vodové farby – tenší, hrubší , ploché  na temperové farby  – tenký , hrubý), obrus (iba na svoju časť lavice), noviny, nádoba na vodu (väčšia), paleta,  ochranné oblečenie, voskovky (10ks), plastelína, farebný papier, lepiaci farebný papier, tuš, nožnice, lepidlá (1ks v tube +  1ks disperzné), lepiaca páska,  handrička – dať do kufríka (boxu)

Geometria: ceruzka na rysovanie - pentelka, pravítko (trojuholník)

Pomôcky:  č.523 – 1 ks (kontaktný - súčasť žiackej knižky)

                   slovník na domáce úlohy – 1 ks

                   prezuvky

Peračník: 2 modré perá (nie guľôčkové), farebné perá – červené, zelené, čierne, 2 ceruzky, pastelky, guma, strúhadlo, krátke pravítko

 

4. ročník

Slovenský jazyk a literatúra: č. 523 – 6 ks

Matematika: č. 524 – 3 ks, č. 420 (A4 veľký  bez linajok + linajková podložka) – 1 ks

Prírodoveda: č. 420 (A4 veľký bez linajok + linajková podložka) – 1 ks

Vlastiveda: č. 420 (A4 veľký bez linajok + linajková podložka) – 1 ks

Anglický jazyk: č. 523 – 3 ks              

Hudobná výchova: notový zošit

Náboženská výchova: č. 513 (linajkový zošit A5) – 1 ks

Telesná výchova: tričko, krátke (trojštvrťové) nohavice, tepláky, mikina, tenisky, ponožky, švihadlo – dať do vrecúška

Výtvarná výchova výkresy (10 veľkých + 20 malých), vodové a temperové farby (väčšie), štetce (okrúhle na vodové farby,  ploché na temperové farby – tenšie, hrubšie), obrus (iba na svoju časť lavice), noviny, nádoba  na  vodu (väčšia), paleta,  ochranné oblečenie, voskovky (väčšie), plastelína, farebný papier, lepiaci farebný papier, tuš, nožnice, lepidlo (väčšie v tube + disperzné), lepiaca páska,  handrička – dať do kufríka (boxu)

Pomôckyč.523 – 1 ks (kontaktný - súčasť žiackej knižky), slovník na domáce úlohy – 1 ks

                   pravítko s ryskou

                   kružidlo

                   črepníková rastlina

                   prezuvky

Peračník: 2 modré perá (nie guľôčkové), farebné perá – červené, zelené, čierne, 2 ceruzky, pastelky, guma, strúhadlo, krátke pravítko, lepidlo (menšie), nožnice

Pomôcky pre žiakov 2. stupňa na školský rok 2021/2022

predmet slovenský jazyk a literatúra

5. a 6. ročník - SJ - malý linajkový zošit 544/564
- literatúra - malý linajkový 544
- diktáty - malý linajkový 524

7., 8. a 9. ročník - SJ - veľký linajkový zošit 444
- literatúra - malý linajkový 544
- diktáty - malý linajkový 524


predmet anglický jazyk

5.-9. ročník: zošit 564e A5 - 2 kusy,  zošit 464 A4 1kus


predmet matematika

- veľký čistý zošit č. 460, podložka, trojuholník s ryskou, ďalšie  ľubovoľné pravítko, ceruzka - pentelka, mäkká  guma, uhlomer, kalkulačka, kružidlo

predmety dejepis, občianska náuka

Pre všetky ročníky malý linajkový zošit 544/564, žiaci môžu pokračovať v zošite z predchádzajúceho školského roka.

predmety biológia, chémia

- pracovné zošity, ktoré slúžia aj ako poznámkové, si žiaci zakúpia v septembri 2020 v škole

predmet fyzika

- štvorčekový zošit 565, 545 alebo 445 - môžu sa použiť aj zošity z predchádzajúceho školského roka 

predmet informatika

- linajkový zošit 544 alebo 564 - môžu sa použiť aj zošity z predchádzajúceho školského roka

predmet náboženská výchova

- zošit linajkový A5 - č. 524 - žiaci môžu pokračovať v zošite z predchádzajúceho školského roka

predmet hudobná výchova

- zošit notový A5 - č. 517 - žiaci môžu pokračovať v zošite z predchádzajúceho školského roka

predmet technika

- zošit čistý A5 - č. 520, žiaci môžu pokračovať v zošite z predchádzajúceho školského roka

Rodičovské združenie - informácie

Predseda Rodičovského združenia, Mgr. Z. Chmela, Vás všetkých chce informovať, že Občianske združenie  Rodičovské združenie pri ZŠ Beňovského je aj v tomto roku zaregistrované ako poberateľ 2 % z daní - viac v časti 2% z daní:

Milí rodičia, priatelia školy,

aj tento školský rok - 2020/2021 - sa uchádzame o 2 %, ktoré môžete venovať našej škole. V kalendárnom roku 2020 sme od Vás dostali krásnu sumu takmer 3000 eur a peniaze stále prichádzajú. Prostriedky sme použili na nákup interaktívnej techniky, aby sme vylepšili digitálnu techniku na vyučovací proces.

Preto budeme veľmi radi, ak nás podporíte aj tento školský rok. Informácie ako poukázať 2% dane aj informácie o fungovaní rodičovského združenia, aktuálny rozpočet aj prehľad čerpania prostriedkov nájdete na stránke školy.

V mene našich detí Vám ďakujeme.

 

Vážení rodičia.Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • podporu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

Ako postupovať

 • Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE – Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti-2020.pdf

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - Vyhlasenie_FO-2020.pdf

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Rodičovské združenie pri Základnej škole Beňovského 

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Beňovského 1167/1, 84101 Bratislava

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO):

51221284


Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 • Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Rodičovské združenie pri Základnej škole Beňovského 

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Beňovského 1167/1, 84101 Bratislava

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO):

51221284


Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 

Obchodné meno alebo názov:

Rodičovské združenie pri Základnej škole Beňovského 

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Beňovského 1167/1, 84101 Bratislava

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO):

51221284


Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Aktuálne Vás ďalej informujú o čerpaní rozpočtu v školskom roku 2020/2021.

Dôležité informácie v súvislosti so situáciou COVID-19

Školský semafor 2021/2022

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Škola proti COVID

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – podáva rodič elektronicky cez edupage

Oznámenie o výnimke z karantény – podáva rodič elektronicky cez edupage

Linky pomoci

Školský psychológ - Mgr. Oľga Novotná

Linka detskej dôvery:

https://www.linkadeti.sk/domov 

Linka dôvery Nezábudka:

https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci

Internetové linky dôvery: www.ipcko.sk online poradňa pre mladých, https://www.stalosato.sk, http://nenormalne.sk

Linka detskej istoty: http://www.ldi.sk

Online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na www.prevenciakriminality.sk.

Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk.

https://www.socioterapia.sk/project/poradna/ - vyberte si svojho pomocníka, podporu v ťažkej situácii

https://www.krizovalinkapomoci.sk/ - pomoc pri ťažkostiach v súvislosti s pandemickou situáciou

https://www.modryanjel.sk/nasa-cinnost/krizova-linka/linky-dovery - telefónne čisla na podporu a pomoc v kríze

0800 800 566 - krízová linka pomoci Nezábudka 

V prípade potreby neváhajte a vyhľadajte pomoc.

Novinky

Nedeľa 19. 9. 2021

Počet návštev: 4806739

Kontakt

Meno školy: Základná škola Beňovského 1, 841 01 Bratislava
Email školy: zsbenovskeho@gmail.com
Telefón: +421 2 643 65 900
Adresa školy: Beňovského 1, 841 01 Bratislava
Email na správcu obsahu: zsbenovskeho@gmail.com
Email na webmastera: zsbenovskeho@gmail.com
Meno riaditeľky školy: PaedDr. Viera Karovičová
Školská jedáleň: +421 2 64 36 26 34

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Beňovského 1, 841 01 Bratislava
  Beňovského 1, 841 01 Bratislava
 • +421 2 643 65 900

Fotogaléria